Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17/10/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về cấp tên định danh và chống tin nhắn rác, thư điện tử rác"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Lê Chí linh
Email:Linhforyou2005@gmail.com

 Tôi thấy hiện giờ tính nhắn rác tràn lan. Theo nên yêu cầu nhà mạng kiểm xót các các số thuê bao chinh chủ nghiêm ngật hơn. 1 tôi nhận ít nhất là 6 tin nhắn rác còn mail thì khỏi nói luôn. Chúng ta phải có chế tài để kiểm xót.như hiện nay thì mãnh ai nấy làm thì không giải quyết được gì. 


- 1 năm trước
Người gửi: Nguyễn Văn Pho
Email:phovan58@gmail.com

 Nhà mạng phải quy định rõ đầu số tin nhắn của mạng để người dùng biết số nào là của nhà mạng. Hiện nay có nhiều tin nhắn có 4 số mà người dùng phải tiếp nhận, mặc dù không muốn.


- 1 năm trước
Người gửi: Đoàn Hồng Giang
Email:Honggiangdoan167@gmail.com

 Hoan nghênh việc kiểm soát, quy định đồng ý nhận quảng cáo. 

Mong quản lý chặt chẽ để người sử dụng không bọ làm phiền bởi tin nhắn rác quá nhiều.


- 1 năm trước
Người gửi: nguyễn đăng chí
Email:nguyenchi.ndc@gmail.com

 tôi đồng ý dự thảo này , tin rác nhiều quá , 


- 1 năm trước
Người gửi: Lê Hữu Tuấn
Email:letuan.envi@gmail.com

 Luật nên quy định về hành vi đe dọa người khác qua tin nhắn. Có cơ chế nhận khiếu nại. Cũng như có tin nhắn cảnh báo thiên tai 


- 1 năm trước