Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 16/02/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Email:huongnguyen250494@gmail.com

 Tôi nghĩ điều này là hợp lý, tạo được sự công bằng giữa các bên cũng như dễ kiểm soát và tránh tình trạng tràn làn các tên miền .vn như hiện nay.


- 1 năm trước
Người gửi: Nguyễn Hoàng Việt
Email:viet19722005@gmail.com

 Tôi nghĩ việc này rất hợp lý


- 1 năm trước

Trung tâm Internet Việt Nam- Bộ thông tin và Truyền thông xây dựng Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá. Cổng TTĐT giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Quyết định để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Toàn văn Dự thảo Quyết định được tải về tại đây.