Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 11/12/2019

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806MHz cho hệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam”