Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 12/12/2019

Giới thiệu văn bản mới ban hành

100% website cơ quan nhà nước cần giải pháp an toàn thông tin số

(17/01/2010)
Đến năm 2020, các ứng dụng về Chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm bảo an toàn thông tin ở mức cao nhất trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người dân; hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia đạt được mức độ an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư về cước kết nối viễn thông

(08/01/2010)
Ngày 7/1/2010, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã kí ban hành Thông tư 01/2010/TT-BTTTT về “Cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế”.

Ban hành “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu”

(06/01/2010)
Ngày 30/12/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Thông tư số 43/2009/TT- BTTTT về “Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu” nhằm bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của công nghệ thông tin hiện nay.

Từ 15/1/2010 cước viễn thông sẽ giảm

(03/12/2009)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành các Thông tư 29-35/TT-BTTTT quy định về giá cước viễn thông. Ví dụ, đối với cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất: Trường hợp hai mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng di động khởi phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi cước kết nối 500 đồng/phút đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế và 550 đồng/phút đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng di động của doanh nghiệp khác…
Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

(10/11/2009)
Ngày 6/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).