Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/03/2020

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

(22/05/2018)

Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

(16/05/2018)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng nay (16/5).

Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 7 (khóa XII)

Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 7 (khóa XII)

(15/05/2018)

Chiều ngày 15/5, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chủ trì và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến cán bộ, đảng viên.

 
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị TW 7

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị TW 7

(14/05/2018)

Sáng 12/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

(07/05/2018)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ bảy, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.