Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 19/08/2019

Thông báo

Bộ TT&TT Thông báo về 03 Bộ tài liệu

(14/02/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT tại Hội nghị giao ban QLNN tháng 1/2019 (ngày 13/2/2019) Trung tâm Thông tin xin gửi các Sở TT&TT và các đơn vị thuộc Bộ gồm 03 tài liệu theo đường dẫn sau: