Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22/07/2017

Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Mường Ảng chuyển mình

Mường Ảng chuyển mình

(21/07/2017)

Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thành lập vào năm 2007, được chia tách từ huyện Tuần Giáo. Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, từ một huyện nghèo ở vùng cao, Mường Ảng đã có những bước tiến quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên giàu đẹp.

Bắc Giang hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất

Bắc Giang hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất

(21/07/2017)

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện còn hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, làm cho việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang luôn chiếm tỷ lệ cao.

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công

(21/07/2017)

Sáng ngày 21/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tổ chức Care Internatinal tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số: chính sách, thực tiễn và các mô hình hợp tác”. Ông Hà Việt Quân, Tổ trưởng Tổ công tác khởi nghiệp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (Tổ công tác 569) – Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì Hội thảo.

Hài hòa nghèo đa chiều trẻ em với nghèo đa chiều quốc gia

Hài hòa nghèo đa chiều trẻ em với nghèo đa chiều quốc gia

(21/07/2017)

Sáng 20/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu phương pháp luận về nghèo đa chiều trẻ em và lồng ghép vào nghèo đa chiều quốc gia”.

Hỗ trợ đầu thu truyền hình cho người nghèo phải đúng đối tượng

Hỗ trợ đầu thu truyền hình cho người nghèo phải đúng đối tượng

(20/07/2017)

Đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho rằng, khi hỗ trợ đầu thu truyền hình phải có đầy đủ thông tin chính xác về đối tượng nhận để làm thủ tục thanh quyết toán với nhà nước.