Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/09/2017

Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Huyện A lưới: Chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo vùng biên giới

Huyện A lưới: Chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo vùng biên giới

(19/09/2017)

Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020, địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 17 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, trong đó 12 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% đều thuộc địa bàn biên giới.

Khi người nghèo

Khi người nghèo "tích tiểu thành đại"

(19/09/2017)

Chỉ với 10 nghìn đồng, người nghèo cũng có thể tham gia gửi tiết kiệm thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVVV). Việc người nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh gửi tiền tiết kiệm với những khoản nhỏ, thông qua các Tổ TKVVV bước đầu đã tạo cho họ có ý thức dành dụm để tự tạo lập vốn và quen dần với hoạt động tài chính; đồng thời giúp họ có thêm cơ hội bảo đảm trả nợ đối với khoản vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

(18/09/2017)

Với trên 3,55 triệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững không chỉ tạo điều kiện khích lệ người nông dân làm giàu chính đáng mà còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau thoát nghèo.

Sở TT&TT Điện Biên “bắt tay” Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh “giảm nghèo” thông tin cho đồng bào khu vực biên giới

Sở TT&TT Điện Biên “bắt tay” Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh “giảm nghèo” thông tin cho đồng bào khu vực biên giới

(18/09/2017)

Điện Biên là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của cả nước, việc tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn. Xác định thông tin là mắt xích quan trọng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, tri thức từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững, trong những năm vừa qua (từ 2011-2015), Chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT tỉnh Điện Biên với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới (Chương trình phối hợp 545) đã mang lại hiệu quả cao.

Trao “cần câu” cho các hộ nghèo

Trao “cần câu” cho các hộ nghèo

(17/09/2017)

Năm 2016, Chi cục Phát triển nông thôn Thái nguyên phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo” tại xã Văn Lăng (Đồng Hỷ). Sau hơn 1 năm triển khai, Dự án đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.