Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18/11/2017

Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phát huy hiệu quả Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Phát huy hiệu quả Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(17/11/2017)

Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới có 182,086 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc. Thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Lào Cai đã được đầu tư xây dựng 01 Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (theo Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2010-2015) và sau khi thấy hiệu quả tỉnh tỉnh Lào Cai tiếp tục kêu gọi xã hội hóa Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành (từ nguồn vốn xã hội hóa) do Tổng Công ty viễn thông Mobifone đầu tư xây dựng với kinh phí gần 6 tỷ đồng, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cần nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu

Cần nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu

(16/11/2017)

Về vùng điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của thị xã trẻ Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) hôm nay, không khó để gặp những triệu phú, tỷ phú nông dân, với thu nhập đáng mơ ước. Giọt mồ hôi đổ xuống, có sự tiếp sức của khoa học công nghệ cùng những định hướng đúng đã khiến đất nhả “vàng”, giúp người nông dân có cuộc sống khá giả, có điều kiện làm đẹp hơn cho quê hương mình.
 

Xã điểm Việt Lâm nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí

Xã điểm Việt Lâm nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí

(16/11/2017)

Năm 2014, xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là xã điểm đầu tiên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM). Để chương trình phát huy hiệu quả bền vững, hiện, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí có khả năng biến động cao, như: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường, văn hóa...

Đầu tư cơ sở vật chất cho hệ  thống thông tin và truyền thông cơ sở

Đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

(16/11/2017)

Trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, hệ thống thông tin cơ sở có vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, vận động quần chúng và cung cấp kịp thời các thông tin quản lý của chính quyền đến người dân tại địa phương, đảm bảo cho sự điều hành thống nhất, công khai, trực tiếp, hạn chế những khó khăn, phức tạp, sai phạm; giúp việc tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.Với trách nhiệm là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, từ năm 2010, Bộ TT&TT đã xây dựng và đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội phê duyệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 và Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Kết quả triển khai và thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin tại Thanh Hóa

Kết quả triển khai và thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin tại Thanh Hóa

(15/11/2017)

Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Dự án: Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017; xác định chức năng, nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án 4 “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.