• Hơn 300 đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ TT&TT chào đón Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tới tham dự buổi đối thoại
  • Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
  • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn mỗi người trẻ nói riêng hãy nhận những việc khó để làm, để tạo ra giá trị
  • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa cho đại diện Đoàn Bộ TT&TT
  • Đoàn Bộ TT&TT trân trọng trao tặng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bức Huy hiệu Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ TT&TT Hoàng Minh Tiến đã trân trọng tiếp thu toàn bộ những định hướng lớn của Bộ trưởng tại buổi đối thoại làm phương châm hành động cho Đoàn Thanh niên Bộ
  • Tiết mục văn nghệ chào mừng
  • Đại diện đoàn viên, thanh niên NXB TT&TT đặt câu hỏi với Bộ trưởng tại buổi đối thoại
  • Đại diện đoàn viên, thanh niên Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC đặt câu hỏi với Bộ trưởng tại buổi đối thoại