• Hội đàm song phương giữa Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ BCVT Campuchia
  • Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Trương Minh Tuấn chủ trì Hội đàm
  • Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia Tram Iv Tek đồng chủ trì buổi Hội đàm
  • Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tặng ảnh lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ BCVT Campuchia
  • Đoàn công tác Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ TT&TT Việt Nam
  • Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia Tram Iv Tek cùng đoàn công tác làm việc với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
  • Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia Tram Iv Tek cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Tập đoàn viễn thông VNPT
  • Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia Tram Iv Tek cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Tổng công ty bưu điện Việt Nam Vnpost