Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/10/2019

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Cần đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(02/04/2018)

Công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công mọi hoạt động nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiệu quả ở một số địa phương còn thấp, hoạt động tuyên truyền còn nhiều hạn chế...

VNPT hỗ trợ thêm một huyện xây dựng Nông thôn mới

VNPT hỗ trợ thêm một huyện xây dựng Nông thôn mới

(20/07/2017)

Sau Nam Hương Hà Tĩnh, Quảng Uyên Cao Bằng, vừa qua VNPT tiếp tục hỗ trợ huyện Hòa Vang Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Tích cực ứng dụng CNTT trong phát triển “tam nông” vùng ĐBSCL

Tích cực ứng dụng CNTT trong phát triển “tam nông” vùng ĐBSCL

(20/07/2017)

Để khai thác có hiệu quả hơn nữa tiềm năng của vùng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhiều năm trở lại đây, các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL đã chú trọng và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) và mang lại hiệu quả đáng kể. 
 

Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

(20/07/2017)

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM đã đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp, tích cực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TPHCM trong năm 2017.